Home

E-learning platform Talentdenken

Info

Op dit platform bieden wij trainingen aan rondom zelfregulatie, mindset en leren leren. De trainingen zijn zowel via e-learning als op een hybride manier te volgen (deels via e-learning en deels fysiek op locatie). Er komen trainingen voor leerlingen (PO en VO), studenten (MBO), leerkrachten, docenten en ouders beschikbaar. Binnen enige tijd zal ons aanbod aan trainingen verder worden uitgebreid. Bent u op zoek naar een e-learning of training op maat, neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

5 unieke kenmerken

Ontwikkeld door
onderwijskundige

Zelf docent in het
PO en VO

Ruime ervaring in
het onderwijs

Al vele cursussen
gegeven

Al veel positieve ervaringen
bij gebruikers gezien

Whitepapers

Onderstaande whitepapers geven meer achtergrondinformatie over zelfregulatie. U kunt deze pagina natuurlijk ook delen met andere geïnteresseerden in dit thema.

Zelfregulerend leren

Door positieve docent-leerling interacties.

Niet iedere leerling beschikt uit zichzelf over intrinsieke motivatie of het zelfregulerend vermogen om het leerproces te sturen. Hierin speelt de docent een grote rol. Onderzoek wijst uit dat middels de wijze van communicatie over en weer met de leerling, de docent leerlingen kan begeleiden van extrinsiek gemotiveerd naar intrinsiek gemotiveerd.

Wanneer docenten daarnaast voorzien in drie basisbehoeften, competentie, relationele verbondenheid en autonomie, zal zowel de motivatie als het zelfregulerend vermogen toenemen.

Pesten in relatie tot zelfregulatie

Mogelijke gevolgen van pesten zijn het ontstaan van sociale en emotionele problemen, zoals eenzaamheid en depressie. Bij de pester kan sociaal onaangepast gedrag gevolg zijn. Pesten heeft een negatieve invloed op de motivatie van de leerling wat opname van lesstof in de weg staat (Illeris, 2007).

Negatieve emoties zorgen dat de leerling zich eerder beroept op externe hulp (Pekrun et al., 2002). Hoe kan een leerarrangement als interventie pesten verminderen door het zelfregulerend vermogen?
© 2024 Talentdenken - Powered by Maatos